Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

Luottamusmiehet

Luottamusmies edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöä (JUKO ry) ja siihen kuuluvien liittojen jäseniä työpaikoilla. Luottamusmiehen tärkein tehtävä on valvoa työehtosopimuksen ja työelämän säädösten ja kaupungin sopimusten noudattamista työpaikalla. Hän huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa, ja on osaltaan mukana kehittämässä ja toteuttamassa yhteistoimintaa sen kaikilla tasoilla.

Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry:n jäsenet voivat kääntyä omien luottamusmiestensä puoleen kaikissa työelämän kysymyksissä.

Pääluottamusmies
 • Ari-Jukka Luhtavaara
 • 09310 20033

Varapääluottamusmies
 • Anna Laakkonen
 • 050 4696948

Varhaiskasvatuksen opettajien ja muun hoito- ja kasvatushenkilöstön, sekä leikkipuistohenkilöstön luottamusmies
 • Anna Laakkonen
 • 050 4696948

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat, luottamusmies
 • Liisa Lattu
 • 09310 32932

Varhaiskasvatuksen esihenkilöt, luottamusmies
 • Kirsti Alanko
 • 09310 41513

Varaluottamusmies
 • Ursula Vasama

Varaluottamusmies
 • Maria Patteri
 • 09 31020405