Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

Työsuojelu

Työsuojelutoiminnan tavoitteena on kehittää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä tukea henkilöstön työhyvinvoinnin toteutumista. Työsuojelun tehtäviin kuluu laaja skaala kokonaisuuksia sisäilmaongelmista yksittäisten työyhteisöjen ristiriitatilanteisiin. Varhaiskasvatuksen näkökulmasta korostuu työolojen merkitys pedagogisen työn toteuttamisen kannalta.

Työhyvinvointi toteutuu henkilöstön aktiivisuuden ja työnantajan työsuojeluvelvoitteen yhteistuloksena. Työsuojelussa, kuten kaikessa yhteistoiminnassa, työantajan positiivisten toimien taustalla on usein henkilöstön aktivoituminen. Työhyvinvointi ei ole itsestäänselvyys, vaan usein kovan työn takana.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävissä korostuu asiantuntijarooli edustettavana olevan henkilöstön työsuojelu-, työhyvinvointi- ja työturvallisuuskysymyksissä.

Luottamusmiestoiminnasta poiketen työsuojeluvaltuutetut edustavat koko varhaiskasvatusviraston henkilöstöä järjestöstä riippumatta.

  • Juha Sinkko
  • 09-31043318 / +358 40 3340108

  • Mervi Piirainen
  • 09-31041463 / +358 40 3340933

  • Sebastian Schröder
  • 09-31029973 / +358 40 8331282