Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

29

syyskuuta

Ensimmäinen

Kirsi Sutton

Hyvät jäsenet,

Luet Helan ensimmäistä blogia! Olemme suunnitelleet, että se linkittyy meidän Helappu-tiedotteeseen. Helappuun ei mahdu paljoakaan informaatiota, mutta voimme laittaa sinne linkkejä, jotka ohjaavat lukemaan täältä (tai joltain muulta sivustolta) lisää esitellyistä aiheesta.

Helassa palattiin lomilta elokuun alussa, jolloin yhdistyksen hallituksen työvaliokunta piti suunnittelupäivän. Työvaliokuntaan kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja. Suunnittelupäivän agendalla oli yhdistyksen toimenpiteiden tarkastaminen ja toiminnan arviointi, syksyn toiminnan ja aikataulun suunnittelu ja tiedotussuunnitelman päivitys. Muita aiheita oli mm. yhteysopettaja- ja jäsentoiminnan kehittäminen, jäsenistön kuuleminen ja ensi keväänä järjestettävät kuntavaalit. Toiminnan suunnittelua jatkettiin elokuun hallituksessa.

Tiedottaminen ja viestintä ovat kestoaiheita kehittämistyössä. Olemme monesti miettineet, miten parantaa vuorovaikutusta jäsenistön kanssa. Yhdistys on tehnyt useita toimenpiteitä, jotta puolin ja toisin välitettävät viestit eivät olisi liian korkean kynnyksen takana. Yhdistyksen kotisivut on uusittu, Facebook-viestintää on lisätty, Twitterin käyttöä on harjoiteltu, Helappua on julkaistu säännöllisesti ja tiedottajan tehtävää ja vastuualuetta on laajennettu. Vieläkin tuntuu siltä, että tietoa kaivattaisiin enemmän.

Haluaisin kuitenkin esitellä yhden esimerkin jäsenistön kuulemisesta. Viime kevätkokouksessa yksi jäsenistämme nosti esiin yhdistyksen jäsenpidon ja -palvelun. Hän esitti huolensa myös yhdistyksen toimintamahdollisuuksien turvaamisesta ja kysyi onko yhdistyksessä pohdittu riskien kartoituksen tekemistä. Hallitus tarttui ajatukseen ja teki riskien kartoituksen syksyn ensimmäisessä hallituksessa. Tällä hetkellä toimintamahdollisuudet ovat hyvin turvattu, mutta tulevaisuudessa siintää haikuja riskeistä, joiden eteen täytyy valmistautua ja tehdä kaikki mahdollinen mitä tehtävissä on.

Varhaiskasvatuksessa vuodesta 2017 on tulossa erittäin merkittävä vuosi. Silloin julkaistaan Opetushallituksen laatima valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, josta on tulossa normiasiakirja. Yhdistys huomioi tulevan muutoksen jo vuoden 2016 toiminnassa ja mielenkiinnolla seurannut Vasu2017 luonnoksen syntyä ja esittänyt monia näkemyksiä sen sisältöön eri sidosryhmissä, jotka ovat olleet Opetushallituksen lausuntopyyntölistalla. Yhdistyksen kevätkokouksessa orientoiduttiin aiheeseen ja käsittelimme vasu-luonnoksen sisältöä sekä viraston suunnitelmia Helsingin vasun laadintaan. Jäimme yhdistyksessä pohtimaan, miten lastentarhanopettajien äänen saisi kuulumaan tässä tärkeässä prosessissa, jolla linjataan työmme sisältöä ja reunaehtoja. Iloksemme saimme sovittua varhaiskasvatusviraston johtaja Satu Järvenkallaksen ja kehittämispäällikkö Mikko Mäkelän kanssa jäsenillan ajankohdan, jossa te pääsette esittämään ajatuksia ja näkemyksiä siitä, mitä Helsingin vasussa tulisi olla. Kutsu on lähetetty päiväkoteihin ja yhteysopettajille 19.9. ja huomasin tänään ilokseni, että ilmoittautuneita oli jo tosi monta!

Olemme koordinoineet jäseniltojen järjestämisestä sekä yhteysopettajakoulutusta yhdessä LTOL-jaoston kanssa. Hela järjestää paljon omaa toimintaa, mutta yhteysopettajakoulutukset on siirretty jaoston järjestämäksi. Pidimme koulutusristeilyn syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Mukaan olisi mahtunut enemmänkin yhteysopettajia, mutta siitä huolimatta kävimme hyvää keskustelua ja pohdimme toiminnan kehittämistä. Lisää koulutuksesta voi lukea LTOL-jaoston sivuilta http://oajpaakaupunkiseutu.fi/yhteysopettajakoulutus-3-9-2016/

Huom yhteysopettajat – seuraava tapaaminen järjestetään toiveittenne mukaisesti helmikuussa 2017 ennen hiihtolomia!

Mukavaa alkanutta syksyä kaikille!