Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

Helvo vaikuttaa

Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry, eli Helvo (ent. Helsingin Lastentarhanopettajat ry) on vuonna 1929 perustettu yhdistys. Helsingin varhaiskasvatuksen opettajilla on yli 1300 jäsentä. Yhdistyksen jäseniä ovat varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat sekä muissa varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävissä toimivat. Yhdistyksen tavoitteena on valvoa jäsentensä työn teon edellytyksiä, työhyvinvointia ja palkkakehitystä. Yhdistyksen edunvalvontatyö on pitkäjänteistä ja vastuullista, ja sitä tehdään vuorovaikutuksessa eri opetus- ja kasvatusalan toimijoiden, virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa. Helvo toimii myös tiiviissä yhteistyössä luottamusmiesten ja työsuojelun kanssa.

Yhdistyksen hallitus, työvaliokunta ja työryhmät toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Jokaisella hallituksen varsinaisella jäsenellä, puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. Kokouksiin kutsutaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijajärjestö Ebe ry:n edustaja, jolla on henkilökohtainen varajäsen sekä hallitukseen kuulumattomat luottamusmiehet, valtuutetut ja toimihenkilöt.

Hallituksen kokouksien esityslistat valmistelee työvaliokunta, johon kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja. Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat sihteeri, taloudenhoitaja, jäsensihteeri, tiedottaja ja lakkopäällikkö. Yhdistyksen työryhmiä ovat esimiestyöryhmä, vaikuttamistyöryhmä, tapahtumatyöryhmä sekä jäsen- ja viestintätyöryhmä. Hallitus nimeää tarvittaessa muita työryhmiä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n luottamusmiehistä, varaluottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista koostuva edunvalvontatyöryhmä (Edu) hoitaa edunvalvontaan ja yhteistoimintaan liittyviä asioita.

Yhdistyksellä on edustaja Varhaiskasvatuksen opettajien liiton (VOL) hallituksessa sekä edustajia VOL:n sekä OAJ:n valtuustoissa. Yhdistyksen jäseniä toimii myös VOL: n työryhmissä Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) toimikunnissa sekä OAJ Pääkaupunkiseudun Alueyhdistyksessä ja sen VOL-jaostossa. Yhdistys toteuttaa kattojärjestö OAJ:n ja sen valtakunnallisen piirin VOL: n tavoitteita paikallisessa toiminnassa.

Yhdistyksellä on toimiva lakko-organisaatio. Jokaiseen päiväkotiin, jossa yhdistyksellä on jäseniä, nimetään yhteysopettaja. Yhdistyksellä on jokaisella varhaiskasvatusalueella yhteysesimies.