Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laadittu 10.8.2018

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Lastentarhanopettajat ry.

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

050 469 6948,

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna-Riikka Hiekkala

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

050 374 9394

3. Rekisterin nimi
Helsingin Lastentarhanopettajien ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Helsingin Lastentarhanopettajien ry: njäsenrekisteriä ylläpitää OAJ. OAJ käsittelee jäsentietoja oman tietosuojaselosteen mukaisesti. OAJ:n tietosuojaseloste

Lisäksi Helsingin lastentarhanopettajat ry ylläpitää itsenäisesti yhteisrekisteriä yhteysopettajista, esimiehenä ja itsenäisesti työskentelevistä jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö
– nimi ja sähköpostiosoite
– työnantaja ja toimipiste

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten toimijoiden käyttöön.TJS Opintokeskuksen pyytäessä luovutamme tarvittaessa tilaisuuksiin osallistuneiden nimet.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU: tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään lukitussa tilassa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot säilytetään vahvasti suojattuna.